Protecția datelor cu caracter personal

Partidul Democrat din Moldova respectă dreptul fiecărui cetățean de a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

Utilizatorii www.pdm.md nu sunt obligați să ofere datele cu caracter personal la accesarea paginii web. Cei care vor dori să transmită datele lor personale pentru înscrierea în baza de date online a beneficiarilor www.pdm.md, vor lua această decizie individual. 

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Partidul Democrat colectează datele cu caracter personal doar în scopuri determinate, explicite şi legitime. 

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțămîntul în mod neechivoc pentru această prelucrare.