Tineretul Democrat este organizația de tineret a PDM, fondată pe 15 mai 1998 din iniţiativa reprezentanţilor tinerei generaţii din cadrul partidului care doreau să se implice mai activ în transformările ce aveau loc în societate. Tineretul Democrat își desfașoară activitatea în conformitatea cu Statutul Partidului Democrat din Moldova și Regulamentului de Organizare și Funcționare TD PDM.

Din anul 2006, Tineretul Democrat este membru al International Union of Socialist Youth (IUSY). Uniunea Internaţională a Tineretului Socialist (IUSY) cuprinde organizaţii socialiste, social-democrate şi laburiste de tineret din mai mult de 100 de state ale lumii. IUSY este un membru al Internaţionalei Socialiste.

La Congresul al III-lea, Tineretul Democrat a adoptat un manifest prin care îşi propune să aducă împreună generaţia tânără, indiferent de localitatea de baştină, de nivelul de experienţă, de statutul social sau de etnie, în cadrul unei comunităţi consolidate.

Obiectivele Tineretului Democrat sunt:

 

 • Deschiderea Organizației de Tineret către liceeni, studenți, tineri angajați. Tineretul Democrat să devină o organizație cu vocație națională și un pol de atracție pentru tinerii din Republica Moldova.
 • Un nou mod de a face politică, printr-o nouă abordare, prin care atât Organizaţia de tineret, cât şi Partidul Democrat, se definesc drept structuri consolidate pe baza integrităţii membrilor, competiţiei corecte şi performanţei obţinute.
 • Stabilirea, menținerea și consolidarea contactelor și acțiunilor comune cu partenerii externi.
 • Implicarea socială și politică a tinerilor, în vederea asigurării unei schimbări prin modernizare a societăţii, în întregul său.
 • Punerea în aplicare, pe măsura dezvoltării economice a țării, a unor sisteme de garanții pentru tineret, care să permită acestora accesul la un loc de muncă şi posibilitatea continuării studiilor sau a stagiului profesional. În acest sens, Tineretul Democrat susține implementarea strategiei Uniunii Europene 2020 care prevede susţinerea educaţiei și încadrarea tinerilor pe piața muncii.
 • Susținerea unor politici și măsuri care să permită o mai bună conectare a sistemului educațional la cerințele de pe piața muncii.
 • Susținerea unor măsuri destinate tinerilor aflați în mare dificultate, prin finanțarea programelor de pregătire şi integrare pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din medii defavorizate.
 • Sprijinirea inițiativei private și a unui mediu de afaceri favorabil investițiilor, prin care să se ofere posibilitatea tinerilor cu inițiativă să-și dezvolte un business, respectiv să creeze ei înşişi noi locuri de muncă.
 • Realizarea în practică a obiectivelor asumate prin programul de Guvernare și prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.
 • Edificarea unui mecanism de comunicare eficient cu toți actorii sociali compatibili cu viziunea PDM (ONG-uri, sindicate etc).
 • Susținerea cursului de integrare europeană a țării.