Partidul Democrat din Moldova

Manifest "Moldova solidară"

Congresul al VII-lea al Partidului Democrat din Moldova, din iunie 2012,
 
APRECIIND consolidarea şi modernizarea democraţiei din Republica Moldova ca fiind obiective majore ale reformelor realizate în domeniul social, economic, politic şi juridic,

RESPECTÎND drepturile, necesităţile şi aşteptările legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova privind nivelul de trai, calitatea vieţii şi libertăţile democratice,

CONSIDERÎND valorile de bază ale social-democraţiei, libertatea, egalitatea şi solidaritatea între oameni, ca fiind indispensabile unei societăţi democratice,

CONFIRMÎND importanţa unui stat puternic şi responsabil, a coeziunii civice interne şi a unei politici externe puse în serviciul intereselor naţionale ale Republicii Moldova,

adoptă şi propune tuturor forţelor care împărtăşesc valorile sociale şi democrate
 
MANIFESTUL „MOLDOVA SOLIDARĂ”

Noi ne asumăm şi vom promova în forurile elective de toate nivelurile ale statului, prin reprezentanţii noştri în cadrul Parlamentului, Guvernului, în structurile administraţiei centrale şi locale, în spaţiul public şi în societate, următoarele abordări: Republica Moldova este un stat democratic, care îşi consolidează suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială, ordinea de drept şi autoritatea internaţională. Statalitatea noastră este incontestabilă, se bazează pe naţiunea civică a moldovenilor, definită de cetăţenie, şi este asigurată de instituţii eficiente şi transparente ale Puterii.

Suntem pentru: 
     -   O Moldovă în care drepturile la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică sunt respectate, iar cultura şi tradiţiile naţionale şi ale minorităţilor etnice sunt susţinute. Toţi cetăţenii ţării sunt trataţi în mod egal, vocea lor este ascultată şi auzită, iar direcţia strategică de dezvoltare a statului se bazează întotdeauna pe voinţa poporului;
     -   O Moldovă, în care interesul naţional determină depăşirea controverselor politice, aplicîndu-se argumentul ştiinţific şi principiul european de asumare a trecutului istoric al fiecărei naţiuni în contextul universal general;
     -   O Moldovă în care toţi cetăţenii sunt liberi şi solidari, beneficiari egali ai drepturilor oferite prin Constituţie, în care justiţia este independentă, corectă şi apără pe fiecare om, indiferent de statutul lui social şi de situaţia materială;
     -   O Moldovă care investeşte în cetăţenii săi prin toate politicile statului, concepe şi realizează procesele de reformă pentru binele exclusiv al cetăţenilor Republicii Moldova;
     -   O Moldovă în care sistemul de ocrotire a sănătăţii este garantat de stat pentru toţi cetăţenii independent de veniturile acestora, în care educaţia şi cultura asigură pentru fiecare posibilitatea de a se forma, a se dezvolta spiritual şi de a-şi afirma personalitatea;
     -   O Moldovă în care familia reprezintă una dintre valorile de bază ale societăţii, în care grija pentru copii se bazează pe conceptul familial, în care e asigurată şansa tinerilor de a-şi valorifica potenţialul, dar şi dreptul celor în vîrstă la respect la o viaţă activă;
     -    O Moldovă în care drepturile tuturor categoriilor sociale sunt respectate, statul asigură protecţia cetăţenilor şi securitatea publică, oferă condiţii pentru o viaţă civilizată şi oportunităţi de afirmare în toate domeniile solicitate de societate;
     -   O Moldovă în care economia este liberă şi concurenţială, respectă atît drepturile agenţilor economici, cît şi drepturile consumatorilor de bunuri şi servicii, iar veniturile generate de migraţia forţei de muncă şi de consum sunt înlocuite de cele obţinute prin creştere economică sustenabilă, bazată pe tehnologii moderne, pe atragerea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă bine plătite;
     -   O Moldovă, care urmează calea integrării în Uniunea Europeană, tratînd acest obiectiv în mod realist şi pragmatic, ca pe o sarcină şi o motivaţie de a implementa în toate sferele de activitate ale societăţii standardele europene;
     -   O Moldovă în care abordarea echilibrată şi interesul naţional definesc politica externă, creînd o punte de legătură între integrarea europeană şi relaţiile de cooperare cu partenerii estici;
      -   O Moldovă în care forţele constructive şi responsabile, puterile în stat, sectoarele public, civil şi cel de afaceri, se respectă reciproc şi cooperează în numele binelui public, al solidarităţii sociale şi al cetăţeanului!
 
Pentru o Moldovă solidară!