Partidul Democrat din Moldova

Rezoluţia Congresului IX extraordinar al PDM

Rezoluţia Congresului IX extraordinar al Pardidului Democrat din Moldova

   Noi, delegaţii congresului IX extraordinar al Partidului Democrat din Moldova ne-am întrunit la Chişinău pentru a lua în dezbatere principalelele probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Totodată, am trecut în revistă reuşitele guvernării PDM, în acelaşi timp, am recunoscut şi unele neajunsuri ori rateuri, care, după ce am obţinut un rezultat istoric la alegerile parlamentare din acest an, ne-au plasat în opoziţie.
   Participanţii la Congresul IX extraordinar al PDM mai constatăm cu îngrijorare că principalele realizări orientate spre creşterea bunăstării şi siguranţei cetăţenilor au fost anulate de către guvernarea ACUM-PSRM. Dintr-o manifestare de incompetenţă sau reavoinţă au fost anulate sau trunchiate programele orientate spre consolidarea protecţiei sociale a cetăţenilor, de asigurare cu locuinţe a tinerelor familii, precum şi programele orientate spre dezvoltarea comunităţilor locale. Fără nicio explicaţie plauzibilă au fost înrăutăţite condiţiile de activitate a mediului de afaceri, iar contribuabilii au fost siliţi să plătească impozite mai mari. În plan politic asistăm la o politizare excesivă a instituţiilor statului, inclusiv cele de drept, iar securitatea naţională este grav afectată. Partidul Democrat din Moldova se pronunţă ferm împotriva acestor derapaje şi va lupta în continuare pentru:
  1. Menţinerea programelor pentru oameni iniţiate de către Guvernarea PDM şi asigurarea perspectivelor de dezvoltare a acestora, în special programele Prima casă, Drumuri bune pentru Moldova, Un doctor pentru tine, O nouă viaţă.
  2. Păstrarea scutirilor fiscale pentru tichetele de masă şi eliminarea creşterii TVA pentru anumite sectoare de business, inclusiv HoReCa. Eliminarea creşterii taxelor pentru tranzacţiile imobiliare.
  3. Menţinerea ajutoarelor sociale pentru păturile nevoiaşe, în special a idemnizaţiei de 600 de lei acordată pensionarilor de două ori pe an, a indemnizaţiei lunare de 200 de lei pentru fiecare copil şi a indemnizaţiei zilnice pentru copiii rămaşi fără îngrijirea părintească. Menţinerea scutirii personale în valoare de 24000 de lei anual.
  4. Stoparea politizării instituţiilor publice. Instituirea moratoriului asupra ocupării funcţiilor de conducere în instituţiile şi întreprinderile de stat pâna la elaborarea unui mecanism credibil de desfăşurare a concursurilor, care să aibă la bază promovarea profesionalismului şi a meritocraţiei.
  5. Creşterea suportului pentru agricultori prin majorarea anuală a subvenţiilor, stimularea investiţiilor tinerilor în domeniu, dar şi să insiste pe adoptarea în lectură finală a legii privind comerţul intern, care va permite accesul produselor moldoveneşti pe rafturile magazinelor din ţară.
  6. Stoparea procesului de închidere a şcolilor, totodată, reparaţia grădiniţelor şi instituţiilor de învăţământ, dotarea acestora cu echipament modern şi material didactic. De asemenea, trebuie continuată politica de majorare a salariilor educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor.
  7. Asigurarea ordinii publice şi combaterea criminalităţii, în condiţiile în care în ultimele luni nivelul infracţional este în creştere, iar poliţia este demoralizată.

Adoptată la Chişinău, 7 septembrie 2019