Partidul Democrat din Moldova

Comunicat de presă

01 March 2019

Principii de colaborare politică ale Partidului Democrat din Moldova

Principii de colaborare politică ale Partidului Democrat din Moldova

 

 1. Punerea pe primul plan a intereselor cetăţenilor moldoveni şi a dorinţei lor de a avea o viaţă mai bună aici, acasă, în Moldova;
 2. Angajamentul sincer al forţelor politice şi al deputaţilor viitoarei guvernări în favoarea stabilităţii politice, sociale şi economice a Moldovei;
 3. Angajamentul total pentru independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova;
 4. Adoptarea orientării politice Pentru Moldova, care va prevala în faţa oricărei alte orientări politice de partid sau personale;
 5. Implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi realizarea tuturor reformelor după cele mai bune modele occidentale, în interesul şi pentru construcţia bunăstării Republicii Moldova;
 6. Susţinerea valorilor democratice, inclusiv şi cu deosebire - libertatea de exprimare şi libertatea presei, libertatea economică, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, respectul pentru toate comunităţile etnice din ţară;
 7. Definirea unei set de priorităţi comune de acţiune pentru următorii patru ani, cu păstrarea identităţii politice şi a valorilor fiecărui partid şi deputat;
 8. Luarea deciziilor strict pe bază de consens între partide;
 9. Concentrarea acţiunii politice asupra subiectelor de larg interes şi neabordarea subiectelor care dezbină societatea sau care nu întrunesc susţinere populară majoritară;
 10. Crearea unui model pentru o relaţie funcţională, îmbunătăţită între diferitele componente ale puterii în stat, precum şi între autorităţile publice centrale şi cele locale;

Pornind de la aceste principii, considerăm că viitoarea guvernare trebuie să aibă în vedere următoarele PRIORITĂŢI:

 1. Nivelul de trai, protecţia socială şi medicina. Ne vom preocupa în acest sens de majorarea veniturilor cetăţenilor, a salariilor şi pensiilor, pe baza continuării dezvoltării economice a Republicii Moldova. Vom oferi o susţinere specială acordată familiei prin introducerea unei alocaţii lunare suplimentare pentru copii, precum şi prin mărirea indemnizaţiei unice la naştere. Vom dezvolta medicina prin asigurarea cu medici a tuturor localităţilor, prin creşterea accesului cetăţenilor la medicamente compensate şi gratuite, prin îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti şi a medicinei de urgenţă. Vom adresa problema migraţiei şi încuraja revenirea în ţară a cetăţenilor noştri.
 2. Economia de piaţă liberă şi modernă, cu responsabilitate socială. Vom crea noi locuri de muncă pe baza investiţiilor interne şi externe, a oferirii de noi facilităţi pentru business şi a reducerii în continuare a birocraţiei. Vom sprijini agricultura prin mărirea fondului de subvenţionare, precum şi prin sporirea accesului la pieţele externe. Vom susţine modernizarea, tehnologizarea şi digitalizarea economiei naţionale, dar şi a proceselor de interacţiune dintre cetăţean şi autorităţile publice.
 3. Justiţia şi combaterea corupţiei. Vom manifesta toleranţă zero faţă de corupţie, vom asigura implementarea politicilor de integritate, creşterea calităţii actului de justiţie, protecţia drepturilor de proprietate şi reducerea influenţelor neîntemeiate ale autorităţilor publice în activităţile libere mediului de afaceri şi în viaţa privată.
 4. Societate modernă, cu infrastructură mai bună, educaţie de calitate, noi tehnologii şi grijă faţă de mediu. Vom dezvolta infrastructura, în special infrastructura drumurilor şi infrastructura de apă şi canalizare, inclusiv prin continuarea Programelor Drumuri Bune pentru Moldova, Apă Bună. Vom soluţiona problema deşeurilor. Vom asigura creşterea calităţii educaţiei prin modernizarea infrastructurii educaţionale, stimularea mai bună a profesorilor şi îmbunătăţirea curriculei. Vom susţine tehnologiile informaţionale moderne şi vom promova politici prietenoase faţă de mediu.
 5. Patriotismul şi locul Moldovei în Europa şi în lume. Vom consolida patriotismul în rândurile cetăţenilor ca bază pentru creşterea încrederii oamenilor în statul Republica Moldova şi pentru îmbunătăţirea în continuare a relaţiilor interetnice. Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană constituie preocuparea majoră care trebuie onorată, iar ritmul acţiunilor va fi sporit. Vom duce o politică externă multivectorială, dar dezvoltarea relaţiilor cu vecinii noştri, în special cu România şi Ucraina, va constitui o prioritate.  Vom spori activitatea în relaţiile noastre pentru promovarea intereselor Republicii Moldova, a cetăţenilor şi a mediului de afaceri moldovenesc, în raport cu Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă şi alte state CSI şi China, dar vom stabili şi relaţii cu alte state ale economiilor emergente. Vom continua eforturile pentru reîntregirea paşnică a Republicii Moldova în condiţiile păstrării statutului suveran şi unitar al ţării.