Partidul Democrat din Moldova

Cotizaţiile

Membrii PDM au obligaţia de a achita cotizaţia de membru al PDM [art.32 lit.j) din Statutul PDM].

Cotizaţiile membrilor de partid sunt stabilite în mărime minimă de la 0,5 % din salariul lunar sau venit, pensie, bursă. Cotizaţiile se achită regulat dar nu mai rar decît o data pe an. Pentru anumite categorii de membri organizaţiile primare de partid pot stabili diferenţiat mărimea cotizaţiilor de membru [art. 80 lit.a) din Statutul PDM].

În caz de necesitate, Adunarea Generală a PDM micşorează mărimea cotizaţiilor de membru al PDM pentru pensionari, neangajaţi, studenţi [art.45 alin.(2) lit.j) din Statutul PDM].

Secretarul executiv al Consiliului organizaţiei raionale ţine evidenţa cotizaţiilor de membru [art.55 lit.f) din Statutul PDM].

Suma totală a cotizaţiilor acumulate pe parcursul anului 2017 de către PDM constituie 14.065.499,00 lei.